Spreekkamer Emmy de Winter

Therapie? Is dat wel wat voor mij?

Voor wie?

GEEN DOORVERWIJZING NODIG

Je hebt niet perse een diagnose of een doorverwijzing van de huisarts nodig om je aan te melden voor therapie. Als je niet lekker in je vel zit, je hebt iets te verwerken, je wilt jezelf beter leren kennen of je wil jezelf verder ontwikkelen kan therapie je daarbij helpen. Soms heb je iemand anders nodig die van een afstandje meekijkt en je helpt te re ecteren op gebeurtenissen en keuzes. Je krijgt meer inzicht in je sterke kanten, je overlevingsmechanismen en je drijfveren. Twijfel je of gesprekstherapie bij jou past? Stuur gerust een berichtje of plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek

  • Somberheid
  • Burn-out
  • Rouwverwerking
  • Verslavingsproblematiek
  • Eetstoornissen
  • Stress
  • Angst
  • Onzekerheid
  • Depressie en somberheid

Depressie

Je zit niet lekker in je vel. Je voelt je somber en hebt nergens zin in. Je voelt je lusteloos en moe. Je kunt wel wat oorzaken bedenken waardoor je je zo voelt, maar echt de vinger erop leggen lukt niet. Voor je gevoel heb je alles geprobeerd, maar je komt er niet uit. Sociale activiteiten ga je soms liever uit de weg. Je voelt je niet begrepen en misschien vind je het zelf ook moeilijk om jezelf te begrijpen.

Individuele therapie bij depressie houdt in dat we uitgebreid de tijd nemen om jouw levensverhaal te leren kennen. Soms heeft de depressie een externe aanleiding zoals rouwverwerking, een scheiding, verhuizing, het verlies van een ouder, het verlies van een kind of een naaste. Ook kan het verlies van je baan een enorme impact hebben op hoe je je voelt. Soms heeft somberheid geen duidelijke oorzaak. Toch is het er.

Bij depressie kunnen ook wandelsessies ingepland worden. De natuur heeft een troostende werking op hoe je je voelt. Er kunnen momenten zijn van gesprek en momenten van stil zijn.

Familie relatietherapie

Familierelaties zijn de meest ingewikkelde en meest invloedrijke relaties die we hebben. Omdat ze zo belangrijk zijn voor ons bestaan, liggen ze ook zo gevoelig. In familie relaties wordt veel gegeven en ontvangen. Soms begrijpen we niet van elkaar wat we nodig hebben. In deze relaties kunnen we makkelijk schade oplopen of de ander schade berokkenen. Contextuele therapie is speci ek gericht op deze relaties. Het helpt overzicht te krijgen in ingewikkelde familie situaties.

Individuele therapie

Niet lekker in je vel, angst, onzekerheid, somberheid, gespannen, verslaving, frustratie... Er zijn een tal van redenen om er zelf niet uit dit gevoel te kunnen komen. Individuele therapie helpt je om overzicht te krijgen in je gevoel en je gedrag. Je krijgt een beter inzicht in je sterke kanten, je overlevingsmechanismen en je drijfveren. Je zit veel logischer in elkaar dan je zelf denkt. Ik help jou je situatie overzichtelijk te maken ( soms gebruik ik daarbij poppetjes of andere simpele voorwerpen) om jezelf beter te begrijpen. Hierdoor kun je beter inschatten wat je nodig hebt.

Eenzaamheid

Het gevoel te hebben dat je niet begrepen wordt geeft een eenzaam gevoel. Soms voel je je eenzaam in je relatie, in je werkomgeving of in je vriendschappen en soms ben je ook werkelijk geisoleerd geraakt. Misschien heb je je onbewust afgesloten of is er een andere reden waardoor je weinig verbinding met je omgeving ervaart. Contextuele therapie en EFT therapie geven je inzicht en kunnen je stap voor stap helpen uit je isolement te komen, relaties te verstevingen of nieuwe relaties aan te gaan.

Faalangst

Angst voelen om fouten te maken kan een verlammende werking hebben. Het kan gebeuren dat je in een overlevingsmodus terecht komt. Vluchten of bevriezen komen vaak voor bij faalangst. Dit kan zich op verschillende manieren uiten. Faalangst kan je belemmeren in je persoonlijke ontwikkeling. Cognitieve gedragstherapie en EFT therapie helpen je om inzicht te krijgen in de onderliggende emoties en de obstakels die in de weg liggen om de persson te zijn die je wilt zijn.

Relatietherapie

Elkaar begrijpen, laat staan aanvoelen. Waar het in het begin van de relatie nog redelijk soepel verloopt kunnen er later in de relatie moeilijkheden ontstaan. De EFT methode biedt een bijzonder efectieve manier om inzicht te verkrijgen in; Wat je zegt en doet vs. Wat je voelt en behoefte aan hebt. EFT- therapie helpt jullie om elkaars behoeften beter te begrijpen en dichter naar elkaar toe te groeien. Contextuele therapie helpt jullie om elkaar achtergrond beter te begrijpen en te respecteren.

Relatiebreuk

Een breuk in een belangrijke relatie geeft een gevoel van rouw en verlies. Je mist de ander, je mist de relatie en je kunt ook jezelf en de rol die je had in de relatie missen. Dat je gevoelens van rouw ervaart is heel normaal. Individuele therapie helpt je om inzicht te krijgen in de situatie vanuit waar de breuk is ontstaan. Er wordt uitgebreid aandacht besteed om de breuk een plek te geven, het verlies te verwerken en te onderzoeken wat je nodig hebt om vooruit te kunnen.

Stress

Spanning en stress ervaar je vaak als je het gevoel hebt geen controle te hebben over een situatie. Ook kan het zijn dat je het lastig vindt om je grenzen aan te geven en voel je je makkelijk verantwoordelijk voor situaties. Langdurige stress is ongezond en kan fysieke klachten veroorzaken. Het is goed om te onderzoeken wat de oorzaak is van stress. Cognitieve gedragtherapie helpt je om jezelf beter te af te bakenen tegen stressoren. Contextuele therapie geeft inzicht in mogelijke obstakels die je belemmeren bij het jezelf beschermen tegen stress.

Angst

Soms is je angst reeel, soms is de kans dat hetgeen waar je bang voor bent waarheid wordt onwaarschijnlijk. Angst kan je belemmeren in je dagelijks leven en je persoonlijke ontwikkeling. Angst levert stress op. Therapie helpt je om te begrijpen waar je precies bang voor bent. Soms zit er iets anders achter dan de angst op zich. We nemen de tijd om de angst stap voor stap onder ogen te komen. Natuurlijk behoudt je zelf de regie en het tempo in het proces om je angst te overwinnen.

Onzekerheid

Onzekerheid en twijfelen aan jezelf. Je zit niet lekker in je vel en je hebt misschien het gevoel dat je niet de persoon bent die je hoort te zijn. Individuele therapie helpt je om te ontdekken waar deze onzekerheid vandaan komt. Wat zit er achter de onzekerheid? Wat zijn de obstakels die jou belemmeren om te zijn wie je wilt zijn. Therapie bij onzekerheid is een mooi geschenk aan jezelf om te ontdekken wie je bent, wie je wilt zijn en hoe je jezelf kunt ontwikkelen om meer verrtrouwen te krijgen in jezelf.

Burn-out

Een burn-out is het gevolg van een langdurige periode van meer stress dan je aan kunt. Je staat al een lange tijd onder druk. Vaak zijn de oorzaken zowel interne als externe factoren. Het niet goed aangeven of aanvoelen van je eigen grenzen, perfectionisme, hoog sensitiviteit, conflictvermijding, een groot verantwoordelijkheidsgevoel, zijn karaktereigenschappen die de kans op een burn-out kunnen vergroten. Je stelt vaak de belangen van de ander of andere zaken, boven je eigen belang.

Je raakt emotioneel en fysiek uitgeput. Klachten van vergeetachtigheid, slecht slapen, concentratieproblemen, moeite met drukte, emotioneel, hoofdpijn, prikkelbaar maken dat je minder goed de situatie overziet waardoor je voor je gevoel nog meer de controle verliest.

Herstellen van een burn-out is vaak een langdurig proces. Je moet mentaal en fysiek opnieuw leren te ontspannen.

Het is verstandig om in therapie te gaan.

Individuele therapie helpt je om inzicht te krijgen in het patroon wat je hebt aangeleerd. Je bent geneigd je eigenbelang onder die van de ander te stellen. Je hebt je eigen fysieke behoefte om te ontspannen langdurig genegeerd. Het is vaak een patroon wat je al heel lang volhoudt. Je moet gaan leren jezelf prioriteit te maken.

Individuele therapie helpt je om inzicht te krijgen in waarom dit mechanisme is ontstaan. Door dit herstelproces aan te gaan leer je geleidelijk andere keuzes te maken voor jezelf. Dit zal in eerste instantie wat onwennig voelen.

Bij herstel van een burn-out kunnen wandelsessies en wandeltherapie helpend zijn.

Rouwverwerking

Over verlies van een dierbare wordt weleens gezegd “Je verwerkt het niet echt… Je leert het met je meedragen.” Het verlies van een dierbare, maar ook andere vormen van afscheid en verlies hebben een enorme impact op je gevoelsleven. Vaak voelt het of je een stuk van jezelf kwijt bent. Er rust een zwaar gevoel op je hart. Er is iemand abrupt van je afgenomen of door ziekte heb je een lange periode van afscheid achter de rug.

Je kunt ook rouw ervaren na een breuk in een betekenisvolle relatie. Een scheiding kan het gevoel geven dat je iemand bent verloren. Ook verlies je een manier van leven wat je gewend was.

Een breuk in het contact met een ouder, een kind of een vriendschap kan een rouwgevoel geven. Er is een relatie met wie je een innige band hebt gehad of hoort te hebben, verbroken.

Therapie bij rouwverwerking houdt in dat we zowel verliesgericht als herstelgericht zullen werken. Deze twee richtingen houden elkaar in balans.

Verslaving

Een verslaving begint vrijwel nooit met de gedachte dat je aan iets verslaafd wilt raken. Het begint vaak als een keer proberen, nieuwsgierig zijn naar iets. Vaak gaat het om dingen die sociaal geaccepteerd zijn en zelfs sociaal gestimuleerd worden. Eten, drinken, seks enz. Misschien had je behoefte aan ontspanning of juist aan spanning; iets wat je energie geeft.

Toch is het vaak een uitlaatklep van iets wat eronder zit. De terugkerende onrust die je voelt als je deze uitlaatklep niet hebt gehad.

De vorm van de verslaving is niet altijd belangrijk. De verslaving is een uiting van onderliggende onrust/ontevredenheid/pijn/verdriet. Het is een symptoom.

Bij ernstige mate van middelengebruik moet er eerst een periode van detox hebben plaatsgevonden om het lichaam te zuiveren van de middelen. De mate waarin het lichaam gewend is aan de middelen belemmert het psychologische herstel. Hier is een detox-opname voor nodig in een gespecialiseerde kliniek.

Bij herstel van een verslaving pas ik contextuele therapie toe. Dit is een specialisatie binnen de systeemtherapie. Er wordt gekeken naar de hele context om zicht te krijgen op de patronen die van invloed zijn en mede hebben veroorzaakt dat er voedingsbodem was voor het ontstaan van een verslaving.

Eetstoornissen

Een eetstornid ontstaat vaak op een moment van diepe onzekerheid. Soms is er een specifiek moment, vaak door een gebeurtenis of een aantal gebeurtenissen achter elkaar, waarop je denkt “Ik ben niet goed genoeg”. Door de maatschappij waarin we leven is het makkelijk om te denken dat het gevoel van “niet goed genoeg zijn” te maken heeft met het uiterlijk. Te dik zijn of te dik voelen. Niet mooi genoeg, niet knap genoeg. Je hoeft niet heel veel moeite te doen om te bedenken dat slank zijn de oplossing is. Slank, knap en succesvol lijkt de norm, voorgeschoteld door onze maatschappij. Ook is lijnen en op dieet zijn een sociaal geaccepteerde, gezonde keuze. Je begint met lijnen… en je merkt: Dit kan ik. Waar iedereen over moppert en klaagt … dat kan jij wel. Het lukt, je valt af en je voelt je sterk. Je hebt controle over jezelf. Het lukt je om jezelf te beheersen en het eten te weerstaan. Bij elke halve kilo die je afvalt, voel je je sterker en beter. Dit geeft een verslavende kick. Dit maakt het dubbel zo lastig om te stoppen. Je ziet het resultaat in de spiegel en je voelt je sterk omdat het je lukt om je hongergevoel in bedwang te houden.

Behandeling

In de behandeling praten we niet heel vaak over eetpatronen en gewicht. Vanuit mijn ervaring is het eetgestoorde gedrag enkel een overlevingsmechanisme. Waar we wel mee aan de slag gaan is de trigger die ervoor gezorgd heeft dat je begon met lijnen; het gevoel van ontevredenheid over jezelf of niet goed genoeg zijn. Ik maak daarbij gebruik van de *contextuele benadering. We onderzoeken verschillende invalshoeken om erachter te komen welke factor, of factoren het meest van invloed zijn geweest op het ontstaan van de eetstoornis. Waar komt dat gevoel van “niet goed genoeg” vandaan. Vaak ligt de oorsprong op een heel ander gebied dan alleen maar slank zijn en worden.

Parallel hieraan gaan we aan de slag met je dromen en de ontwikkeling van je eigen identiteit. Het gebeurt niet zelden dat een eetstornis zorgt voor studievertraging of andere vertragingen in je ontwikkeling. Ook kan een eetstornig een negatieve invloed hebben op je vriendschappen en sociale activiteiten. Ik ga samen met jou op zoek naar hetgeen waar jij echt passie voor hebt en zal je zeker motiveren je dromen waar te maken. Want ik geloof dat jij een gezond en gelukkig leven voor jezelf wilt.

Twijfel je of therapie wat voor jou/jullie is? Of heb je een andere vraag? Stuur mij gerust een berichtje via dit contactformulier, via email of pak de telefoon. Ik beantwoord je vraag graag.
Wist je dat een kennismakingsgesprek gratis is? Stuur mij een bericht om een afspraak in te plannen.

info@emmydewinter.therapie.nl